Wtorek, 17 lipiec 2018 Imieniny: Anety, Bogdana i Jadwigi

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2012-07-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na II kwartał 2012 roku.


 

2012-05-09


Komunikat Prezesa w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych


 

2012-04-24


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza w dniu 9 maja 2012 r. w godz. 9.30.-15.00 na jednodniowe szkolenie nt:. "Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2011".


 

2012-04-20


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na I kwartał 2012 roku.


 

2012-04-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza w dniu 27 kwietnia 2012 r. w godz. 9.30.-15.00 na jednodniowe szkolenie nt:. "Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych".


 

2012-03-29


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na 2012 r.


 

2012-03-23


Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące wykazywania zobowiązań i należności Funduszu Pracy w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych sporządzanych przez powiatowe urzędy pracy.


 

2012-03-12


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP skutków finansowych wynikających z korekt deklaracji na podatek za lata ubiegłe.


 

2012-03-05


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenia nt.:
1. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w 2012 roku wg obowiązujących przepisów. Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych – 20 marca 2012 r. w godz. 9.30 – 15. 00.
2. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku wg obowiązujących przepisów. Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego – 12 kwietnia 2012 r. w godz. 9.30 – 15. 00.


 

2012-02-20


Szkolenie nt. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - 5 marca 2012


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>