Wtorek, 17 lipiec 2018 Imieniny: Anety, Bogdana i Jadwigi

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2017-12-01


Informacja w sprawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych


 

2017-11-22


Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2017 r. pod pozycją 2141 została opublikowana ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą zobowiązane do sporządzania co roku sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
Ustawa zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu informacji objętych sprawozdaniem, wzoru sprawozdania, terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania sprawozdania, a także terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania aktualizacji sprawozdania.
Sprawozdania będą sporządzane począwszy od 2018 roku.


 

2017-11-14


Jednolity tekst ustawy o samorządzie województwa

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2017 r. pod pozycją 2096 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa.


 

2017-11-14


Jednolity tekst ustawy o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 listopada 2017 r. pod pozycją 2077 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych.


 

2017-11-07


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że dzień 10 listopada 2017 r. jest dla RIO w Rzeszowie dniem wolnym od pracy.
Ustalony został Zarządzeniem nr 2/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r.


 

2017-10-26


Jednolity tekst ustawy o samorządzie gminnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 października 2017 r. pod pozycją 1875 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.


 

2017-10-26


Jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2017 r. pod pozycją 1868 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.


 

2017-10-24


Średnia cena drewna

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 20 października 2017 r. pod pozycją 963 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.


 

2017-10-24


Średnia cena skupu żyta

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 20 października 2017 r. pod pozycją 958 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.


 

2017-10-19


Podatek od środków transportowych

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 16 października 2017 r. pod pozycją 941 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku.


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>