Wtorek, 17 lipiec 2018 Imieniny: Anety, Bogdana i Jadwigi

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Pismo ogólne:


Sprawozdania JST:

 

2017-10-16


Rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego…

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. pod pozycją 1911 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


 

2017-10-16


Wykaz kwot subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa podkarpackiego na III kwartał 2017 roku.


 

2017-10-16


Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2017 r. pod pozycją 1871 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


 

2017-10-16


Jednolity tekst ustawy o podatku rolnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 października 2017 r. pod pozycją 1892 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym.


 

2017-10-16


Jednolity tekst ustawy o podatku leśnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 października 2017 r. pod pozycją 1821 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym.


 

2017-10-16


Jednolity tekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2017 r. pod pozycją 1785 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


 

2017-09-12


Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie uchylenia obowiązku stosowania klasyfikacji wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.


 

2017-08-28


Średnia kwota bazowa Kbk w kraju na 2018 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Ministerstwo Finansów umieściło na swojej stronie internetowej w zakładce Ministerstwo Finansów/Działalność/Finanse publiczne/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki, informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2018 rok.

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2018 rok wynosi 3 831,28 zł na mieszkańca.


 

2017-08-14


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 12-13 października 2017 r. planuje przeprowadzić szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok”.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym.


 

2017-08-11


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z panującymi upałami powodującymi, iż w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30°C, w dniu 11 sierpnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu oraz Zespół Zamiejscowy w Krośnie będzie przyjmować interesantów maksymalnie do godz.: 13.30. (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2017 roku).


 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>